The Green Key

Green KeyThe Green Key


Golden Tulip Keyser Breda beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van Golden Tulip Keyser Breda.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Het beleid van Golden Tulip Keyser Breda is om:

 • Diensten te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de gasten.
 • De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, gasten, leveranciers en het publiek wordt gewaarborgd.

Om dit beleid te realiseren neemt Golden Tulip Keyser Breda de volgende regels in acht:

 • Erkennen van het beleid van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn;
 • Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden;
 • Opleiden en scholen van elke werknemer, hen verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid en de medewerkers in staat stellen belemmeringen voor continue verbetering van de milieuprestatie uit de weg te ruimen;
 • Meten van de vooruitgang op het gebied van milieu door middel van het uitvoeren van monitoringsprogramma.

Ten slotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest-)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.

D.M. van Ommen

General Manager

Ontdek meer, vraag vrijblijvend een offerte aan!

Waarom Golden Tulip Keyser Breda?

 • Internationale standaard i.c.m. Bourgondische invulling
 • Diverse grote en kleine zalen
 • In de binnenstad van het bruisende Breda

Bellen?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

  Uw naam

  Uw telefoon